Cz En

Škoda Machine Tool

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj FCW 150

Výrobce: Škoda Machine Tool, a.s.
Realizováno: 2014 - 2015
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design

SOUTĚŽ: RED DOT DESIGN AWARD 2015
OCENĚNÍ: winner industrial design

Výrok mezinárodní jury: »The individual areas of the FCW 150 follow a cohesive design language, therefore forming a harmonious unit.«

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj FCW150 NC je lehkou verzí strojů z produkce ŠMT. Nové designové řešení vznikalo na základě inovačního auditu pracoviště, který se týkal primárně technické vybavenosti, bezpečnosti, uživatelských a funkčních aspektů a cenové náročnosti výroby.

Cílem projektu bylo vytvoření nové estetické hodnoty odrážející technickou vyspělost zařízení, nabízející zvýšený uživatelský komfort a bezpečnost a snadný přístup k servisním uzlům stroje. Kabina naplňuje ergonomické požadavky, zaručuje vysokou bezpečnost obsluhy při obrábění. Je vybavena velkými prosklenými plochami zajišťujícícimi obsluze dobrý výhled na obráběcí proces. Rám dveří je pod sklem vybaven označením stroje a bezpečnostními prvky. To je praktické především při použití kabiny na strojích s jinou orientací pojezdů, kdy se vysunuté dveře dostávají do otevřeného prostoru haly. Stolek pro notebook operátora je vybaven zarážkou pro zajištění pozice notebooku při možných vibracích stroje. Střecha kabiny operátora je navržena tak, aby z ní byl zajištěn dostatečný odvod chladící emulze, která v nemalých objemech obráběcí proces doprovází. Další části opláštění stroje nabízí novou estetickou hodnotu vytvořenou především s ohledem na přístupnost jednotlivých částí vřeteníku při servisních zásazích.  Řešeno je nově formou odnímatelných vnitřních krytů opláštění kabiny operátora a možností otevření části ohrazení prostoru vřeteníku (viz detail).  Tím je zajištěn snadný a rychlý přístup k části stroje, která to svojí povahou a frekvencí servisních přístupů vyžaduje. Stroj je vybaven čtyřmi sloupky lanového zábradlí, které jsou u zákazníka nainstalovány po dvou na každé straně stroje. Tento systém zabraňuje v jakékoliv pozici stroje vstup do základu pracoviště. Zábradlí je z důvodu levopravého pohybu stroje provedeno v bezpečnostní barevné kombinaci.

UMÍSTĚNÍ STROJE V RED DOT AWARD ONLINE KATALOGU