Cz En

Nabídka

Vize

Naše činnost vychází z přesvědčení o síle a přínosu kreativity jako bazální lidské vlastnosti

Každý projekt, na kterém pracujeme, začíná pečlivým nasloucháním motivace klienta, studiem jeho obchodně-marketingové strategie a problematiky, kterou se zabývá. Aktivním přístupem k tvorbě zadání projektu navíc často pomáháme tuto strategii výrobci rozvíjet. Spoléháme na úzkou vazbu a komunikaci se všemi odděleními investora.

Díky perfektní znalosti mnoha technologických postupů, cílevědomosti a zkušenostem z manažerské činnosti na poli designu, jsme schopni dotáhnout každý projekt do realizace v sériové výrobě.

Spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí vývoje, marketingu, financování a prototypingu i výroby. Estetická hodnota je tak pouze jedním z mnoha parametrů, kterými se naše činnost posuzuje.

Nabízíme podporu při budování obchodně-marketingové strategie, podporu při tvorbě zadání pro inovaci produktového portfólia, návrh designu vybraných produktů, autorský dozor výroby prototypu, případně i výrobu některých částí zařízení, inovační audit.

Skutečnost

Naše činnost vychází z tradice českého průmyslu, víry v ambici a inovační potenciál českých výrobců a důvěry v naše schopnosti.

Každý projekt, na kterém pracujeme, začíná pečlivým nasloucháním motivace klienta, studiem jeho obchodně-marketingové strategie a problematiky, kterou se zabývá. Aktivním přístupem k tvorbě zadání projektu navíc často pomáháme tuto strategii výrobci rozvíjet. Spoléháme na úzkou vazbu a komunikaci se všemi odděleními investora.

Díky perfektní znalosti mnoha technologických postupů, cílevědomosti a zkušenostem z manažerské činnosti na poli designu, jsme schopni dotáhnout každý projekt do realizace v sériové výrobě.

Spolupracujeme s řadou odborníků z různých oblastí vývoje, marketingu, financování a prototypingu i výroby. Estetická hodnota je tak pouze jedním z mnoha parametrů, kterými se naše činnost posuzuje.

Nabídka

Pomáháme našim klientům pronikat na zahraniční trhy a dosahovat skokového navýšení obratu.

V řadě případů jsme přispěli ke snížení výrobních nákladů a vytvořili tak prostor pro lepší vybavenost zařízení a použití kvalitnějších materiálů při jeho výrobě bez navýšení prodejní ceny. Úspory také představují míru navýšení zisku nebo prostředky pro financování dalších inovací k udržení trvalé konkurenceschopnosti firmy

Díky získaným znalostem v daném odvětví pozitivně ovlivňujeme uživatelský komfort, délku doby montáže a servisní činnosti navrhovaných zařízení. Dokážeme zlepšit také logistiku skladování, subdodavatelských vztahů a expedice.

Mezi obchodní dopady aplikace designu ve spolupráci s naším studiem patří podpora obchodně-marketingové strategie, průnik na nové trhy, udržení trvalé konkurenceschopnosti, zvýšení uživatelského komfortu, navýšení obratu, zvýšení ziskovosti výrobku, snížení výrobních nákladů, kladný vliv na logistiku, zkrácení doby montáže, podpora budování značky, vytvoření nových pracovních míst atd. Takto vyvinutých produktů se již prodalo za více než 80 mil. EUR.