Cz En

Lektorská činnost

Martin Tvarůžek byl v letech 2008-2009 lektorem agentury Ministerstva průmyslu a obchodu CzechTrade, kde vedl semináře na téma „Průmyslový design jako nástroj konkurenceschopnosti", „Průmyslový design a jeho podpora při pronikání na zahraniční trhy", „Průmyslový design a jeho význam pro průmysl".

Na seminářích a konferencích zaměřených na exportní strategie podniků, očekávaný vývoj odvětví obchodu, inovace, zvyšování produktivity průmyslových podniků apod., přednáší pro společnost Konference, s.r.o. a pro krajské a regionální pobočky Hospodářské komory ČR. Od roku 2009 prednasi pro predni evropsky vzdelavaci institut Fraunhofer na konferencich o inovaci produktu a vzdelavacich akademiich.

V rámci spolupráce s agenturou vlády České republiky CzechTrade zastupoval v letech 2008-2009 Českou republiku v mezinárodních designérských organizacích BEDA a ICSID.

Martin Tvarůžek vede od září 2014 ateliér Průmyslového designu na Fakultě architektury
ČVUT Praha.

Cílem činnosti ateliéru, který se zabývá navrhováním výrobků, strojů a zařízení je vychovávat
komplexní designérské osobnosti, které v praxi naleznou uplatnění v rámci vývojových projektů
směřujících primárně k sériové výrobě. Tato příprava zahrnuje jednak rozvoj výtvarných
dovedností a talentu studenta, důraz je však kladen také na další aspekty jakými jsou správná
myšlenková úvaha nad daným tématem, schopnost komunikace s přidruženými profesemi v rámci
inovačního týmu, schopnost prezenatce ad. Ateliér podporuje rozvoj anylytického myšlení
studenta a disciplinárních přesahů směrem do konstrukce, technologie, marketingu a k vytváření
obchodních strategií výrobce.