Cz En

Škoda Machine Tool

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj HCW 1000

Výrobce: Škoda Machine Tool, a.s.
Realizováno: 2013 - 2014
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design

Klient: ŠKODA Machine Tool

Důraz byl kladen nejen na koncepční zpracování opláštění jednotlivých částí stroje, ale zohledňuje také uživatelské a servisní aspekty jeho užívání.

Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj ŠKODA HCW1000 nemá v portfóliu výrobce
předchůdce. Nově tedy vznikalo i konstrukční řešení stroje včetně jeho opláštění, což při
tvorbě designu nabídlo větší prostor pro výtvarné řešení a tento stroj zároveň předurčil
tvarosloví, které bude v rámci dlouhodobé spolupráce používáno při designu celé kolekce
zařízení. Důraz byl kladen nejen na koncepční zpracování opláštění jednotlivých částí
stroje, ale zohledňuje také uživatelské a servisní aspekty jeho užívání.

Stroj byl představen na Zákaznickém dnu v červnu v Plzni a na zářijovém mezinárodním
veletrhu ve Stuttgartu. Po uvedení na trh se začal úspěšně prodávat zákazníkům z
globálního trhu.