Cz En

Nabídka

Pomáháme našim klientům pronikat na zahraniční trhy a dosahovat skokového navýšení obratu.

V řadě případů jsme přispěli ke snížení výrobních nákladů a vytvořili tak prostor pro lepší vybavenost zařízení a použití kvalitnějších materiálů při jeho výrobě bez navýšení prodejní ceny. Úspory také představují míru navýšení zisku nebo prostředky pro financování dalších inovací k udržení trvalé konkurenceschopnosti firmy

Díky získaným znalostem v daném odvětví pozitivně ovlivňujeme uživatelský komfort, délku doby montáže a servisní činnosti navrhovaných zařízení. Dokážeme zlepšit také logistiku skladování, subdodavatelských vztahů a expedice.

Mezi obchodní dopady aplikace designu ve spolupráci s naším studiem patří podpora obchodně-marketingové strategie, průnik na nové trhy, udržení trvalé konkurenceschopnosti, zvýšení uživatelského komfortu, navýšení obratu, zvýšení ziskovosti výrobku, snížení výrobních nákladů, kladný vliv na logistiku, zkrácení doby montáže, podpora budování značky, vytvoření nových pracovních míst atd. Takto vyvinutých produktů se již prodalo za více než 80 mil. EUR.