Cz En

Luminometr

Přístroj na zpracování světelného signálu

Výrobce: Martin Tvarůžek
Realizováno: 1997 - 1998
Typ: Medicínská technika
Rozsah: Kompletní design, konstrukční řešení, výroba funkčního prototypu

SOUTĚŽ: Národní cena za design 1999
OCENĚNÍ: Vynikající design

Výrok mezinárodní jury: „Tento svébytný solitérní objekt svým tvarováním odpovídá unikátnosti tohoto přístroje v kontextu běžného laboratorního vybavení.“

Klient: MU BRNO

Luminometr byl navržen a v prototypu vyroben pro laboratoře Masarykovy univerzity v Brně.

Přístroj slouží k detekci světelného signálu, který používají metody molekulární a celulární biologie a imunologie. Měří koncentraci vápníkových iontů v buňkách. Signál je následně digitálně zpracováván a analyzován.

Tento projekt patří mezi autorovy první realizace, je však vyjímečný svým rozsahem a zodpovědností autora. Předmětem činnosti byl nejen návrh designu zařízení, ale také zajištění konstrukčního řešení, výroba prototypu a zakázková výroba jednotlivých elektronických součástí v Japonsku. Projektu předcházela autorova několikaměsíční zkušenost ve Friday Harbor Laboratories (University of Washington) v USA, které se technice luminometrie s využitím Ca2+ regulovaných fotoproteinů věnují.

Luminometr se stal v oblasti českého designu populárním, byl součástí celé řady výstav a odborných článků o designu.