Cz En

Chart Industries

Výdejní stojan na LNG

Výrobce: Flow Instruments & Engineering GmBH + Chart Ferox, a.s.
Realizováno: 2013 - 2014
Typ: Průmyslový design, Grafický design
Rozsah: Kompletní design

Klient: CHART INDUSTRIES

Stojan je na základě rešerše navržen s ohledem na teritoriální zvyklosti tak, aby byl akceptován globálním trhem.

Americká společnost Chart je globálním technologickým lídrem v oblasti zpracování
plynů.
Výdejní stojany pro toto médium se svým vybavením i uživatelskými postupy podstatně
liší od stojanů používaných pro výdej standardních pohonných látek. Vzhledem k
vlastnostem média je stojan výbušným prostředím a tzv. Ex zóna se výrazně promítla do
ztvárnění hmot kolem elektronické skříně. Stojan je na základě rešerše navržen s
ohledem na teritoriální zvyklosti tak, aby byl akceptován globálním trhem.

Pilotním obchodním projektem v oblasti výdejních stojanů byla realizace pro společnost
Shell v její evropské centrále v Nizozemsku.

V rámci spolupráce studio MTD dává ideovou i výtvarnou podporu budování nových
obchodních vztahů.